Původní návrh počítal mimo jiné s využitím informací od zpravodajských služeb jako důkazem u soudu, změnami ve vyhošťování či udělování azylu cizincům nebo rozšířením kontrol přeshraničního převozu peněz. Protiteroristický balíček by měl mít druhou část v utajovaném režimu. Týkat by se měla nelegislativních podnětů, které mají pomoci s potíráním terorismu.

Vláda se měla materiálem zabývat už před prázdninami, jeho projednávání ale přerušila. V mezidobí byly některé body schváleny. "To znamená, ty byly z toho usnesení vypuštěny. To byly jediné změny, nebylo to nic zásadního," řekl po jednání vlády Ťok.

Nyní nelze v trestním řízení využívat materiály získané zpravodajskými službami jako důkaz, i když agenti získali informace v souladu se zákony. Podle ministerstva vnitra tak může nastat situace, kdy zpravodajci zjistí informace o podezřelém a policie je pak nemůže použít. "Současný stav je možné změnit pouze novelizací trestního řádu, kdy by trestní řád přímo stanovil možnost využití informací získaných v souladu se zákony o zpravodajských službách pro trestní řízení," uváděl původní materiál.

Zrychlení azylového systému

Další legislativní změny by se měly dotknout cizinců. Podle vnitra by se měl změnit například zákon, aby cizinci určení k vyhoštění nemohli účelově prodlužovat pobyt na území Česka. Vnitro by také chtělo zrychlit azylový systém na vnitřní hranici tím, že by cizinci procházeli prvotním filtrem, aby byly dříve odmítnuty například nepřípustné nebo nedůvodné žádosti. "Jednalo by se o zrychlené řízení, během kterého by žadatel byl omezen na osobní svobodě buď v provizorním centru na vnitřní schengenské hranici, nebo v jiném dostupném uzavřeném zařízení (nikoli ve věznici)," stálo v původním materiálu.

Další legislativní změny by se podle vnitra měly týkat uchovávání informací z telekomunikačního provozu či zákona o Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Vnitro chce také nechat zpracovat analýzy, které by se týkaly oprávnění policie například při zásazích na akcích, kde je hodně lidí. Další analýza se má týkat trestání lidí, kteří se zapojili do bojů v zahraničí. Resort chce také s ministerstvem spravedlnosti zhodnotit, jestli trestní právo dostatečným způsobem postihuje terorismus.

Současně s legislativním návrhem měla jít na vládu i utajovaná část. Třetí materiál protiteroristických opatření se má týkat zvýšení bezpečnosti na letištích, které připraví ministerstvo dopravy. Cílem všech materiálů je snížit riziko teroristického útoku. Vznikly jako reakce na loňské ataky teroristů v Evropě.