NKÚ zjistil pochybení u všech tří resortů. Prověřoval výdaje za bezmála 245 miliónů korun za roky 2013 a 2014.

„Kontroloři zjistili, že MO nesprávně zadávalo zakázky na nákup kancelářských potřeb a tonerů jako zakázky malého rozsahu. Celková hodnota dodávek byla ale v kontrolovaných letech 79 miliónů korun bez DPH. Překročila tak limit daný zákonem pro tento typ zakázek,” konstatoval v pondělí NKÚ.

Kontroloři rovněž zjistili, že resorty při nákupu kancelářských potřeb platily za nákup balíku 500 kancelářských papírů A4 od 67 do skoro 86 korun. Rozdílné ceny platily resorty rovněž za jazykové kurzy pro zaměstnance.

Firma fakturovala víc, než měla, ministerstvo platilo

MPSV za ně platilo 1,5krát více než resort obrany. Ceny lekcí angličtiny se tak pohybovaly od 299 do 450 korun. „MZe zaplatilo v roce 2013 téměř 2,5 miliónu korun s DPH za jazykové kurzy, které měly proběhnout až v dalším roce. Jednomu poskytovateli dokonce zaplatilo dopředu přes 1,4 miliónu korun,” upozornil NKÚ na další porušení rozpočtové kázně.

Ceny za úklid 100 čtverečních metrů se u ministerstev pohybovaly od 226 u MO do 1370 korun za DPH u MPSV. Resort navíc již od roku 2009 platil za úklid jedné z budov vyšší cenu než byla ve smlouvě.

Při prověřování ceny ostrahy kontroloři zjistili, že MPSV v kontrolovaném období neověřovalo, jestli je pro něj výhodné zajišťovat ostrahu jedné z budov vlastními zaměstnanci. Až v roce 2015 tak zjistilo, že platilo za ostrahu vlastními zaměstnanci až 190 korun za hodinu, zatímco v následné veřejné soutěži vybralo externího dodavatele s cenou 86 korun za hodinu bez DPH.