„Chci celou naši veřejnost ujistit, že pod mým vedením - stejně jako za mého předchůdce Jiřího Langa - udělá Bezpečnostní informační služba maximum, aby náš stát a jeho občany ochránila před nebezpečím teroristických útoků,” svěřil se Koudelka na webu.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Za další z priorit považuje ochranu strategických zájmů státu, neboť připouští, že „některé cizí zpravodajské služby chtějí ovlivňovat náš veřejný život a politickou scénu, chtějí získat špičkové technologie a výsledky vědeckého výzkumu”. Hrozbu představuje rovněž kyberšpionáž.

Koudelka kvitoval s povděkem posílení rozpočtu BIS, které umožní nábor nových lidí. Hodlá rovněž pokračovat ve spolupráci s partnerskými tuzemskými i zahraničními zpravodajskými službami. Vláda podle něj posvětila spolupráci se 106 službami z 67 zemí. Nejintenzivněji BIS spolupracuje se zeměmi NATOEvropské unie.

„V loňském roce jsme od zahraničních partnerů přijali více než 8100 zpráv a na oplátku jsme jim předali téměř 1500 depeší a dokumentů,” shrnul Koudelka.

Činnost BIS chce Koudelka alespoň v obecných konturách přibližovat i veřejnosti. „Nic nám také nebrání mluvit o hrozbách, kterým je současný svět vystaven, a naznačovat jejich eliminaci,” dodal.