Ministerstvo si ani nestanovilo strop výdajů, které bylo ochotné žadatelům proplatit. V praxi to vedlo k tomu, že dotaci získaly velmi rozdílné projekty. Například u vzdělávacích projektů pro děti se velmi výrazně lišily náklady na jednoho účastníka. Zatímco účast jednoho dítěte na vzdělávací akci Poznávej les všemi smysly vyšla na 30 korun a u akce Zemědělství žije pak na 40 korun, tak v případě slavností Rok na vsi to bylo 1400 korun na jednoho účastníka.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Tato dvoudenní akce, které se zúčastnilo zhruba tisíc návštěvníků a ve které děti prošly naučnou stezkou a navštívily dobovou vesničku či tvořivé ateliéry, vyšla na téměř jeden a půl miliónu korun. Stejná suma by tedy například v případě projektu Poznávej les stačila pokrýt náklady na zhruba 54 tisíc účastníků.

Rady nad zlato

Nedostatky odhalili kontroloři i u národních dotací. Z nich MZe financuje například krajská informační střediska, která mají bezplatně poskytovat informace o zemědělství a rozvoji venkova. V praxi se jedná obvykle o pronajatou kancelář, kde pracovník poskytuje konzultace, a to například i pomocí e-mailů či SMS zpráv. Množství takto poskytnutých konzultací bylo ale v kontrolovaném období mizivé.

Krajské informační středisko Středočeského kraje poskytlo od roku 2010 do roku 2012 jen 35 osobních konzultací. Další konzultace poskytlo například pomocí 92 e-mailů a 59 telefonních hovorů. Cena jedné konzultace v roce 2010 vycházela na 11 tisíc korun, v letech 2011 a 2012 pak na 4500 korun. Celkově přispěl stát na provoz těchto center v letech 2007 až 2014 více než 45 milióny korun. Podle NKÚ jsou tato centra nepotřebná a jejich funkci by měly plnit jiné, už existující instituce.