Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob počítá s tím, že firmy budou moci být stíhány za konkrétní trestné činy, jejichž výčet se proti minulosti rozšiřuje. Novinkou je například možnost stíhání za pomluvu. [celá zpráva]

Společnost se nicméně bude moci zprostit trestní odpovědnosti, pokud prokáže, že vynaložila veškeré možné úsilí, aby zabránila spáchání protiprávního jednání. Jednalo by se například o to, že firma měla etický nebo protikorupční kodex.

Druhou podepsanou normou je novela o ochraně půdního fondu. Za vynětí půdy pro rodinné domy se budou platit nižší poplatky. Ty budou určovány podle bonity půdy. Nejvyšší částka bude 180 korun za metr čtvereční.

Zeman podepsal rovněž novelu o Státním pozemkovém úřadu, která  by měla omezit vydávání zemědělské půdy státu. Novela má pozemkovému úřadu například umožnit hospodařit s pozemky, které bude potřebovat k pozemkovým úpravám nebo ke stavbě dálnic a přehrad.