Předešlé dva rozsudky, jimiž všechny aktéry potrestal podmíněnými tresty a zákazem výkonu funkce, vždy krajský soud v neveřejném jednání zrušil.

Důvodem rozdílných názorů soudů byla novela zákona o veřejných zakázkách, kterou vzal v úterý okresní soud při rozhodování v potaz.

Podle původního zákona nesměl rozsah víceprací překročit 20 procent ceny původní veřejné zakázky. Novela limit zvýšila z 20 na 30 procent. Právě otázka dodatečných stavebních prací dostala bývalé přerovské představitele před soud.

U rekonstrukce zimního stadiónu a stavby domova důchodců totiž podle žalobce takzvané vícepráce, které provedla stejná firma bez výběrového řízení, byly větší než zákonem daných 20 procent.