V letech 2010 až 2013 ve Fryšavě naplánovali a uskutečnili velkolepou investici: obec se 400 obyvateli se pustila do budování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Dílu za 50 miliónů korun pomohla bezmála 40 miliónů korun vysoká dotace, přidělená se závaznými podmínkami.

„Problémy se objevily hned na začátku, když začaly být problémy s neúměrným nátlakem vody do splaškové kanalizace,“ vrátil se k prvním signálům, že je něco v nepořádku, současný starosta Mojmír Humlíček.

Ten se při postupném objasňování potíží s nefungující čističkou dostal i k dalším nesrovnalostem a ty ho na začátku loňského ledna přiměly k cestě na finanční úřad.