V letech 2010 až 2013 ve Fryšavě naplánovali a uskutečnili velkolepou investici: obec se 400 obyvateli se pustila do budování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Dílu za 50 miliónů korun pomohla bezmála 40 miliónů korun vysoká dotace, přidělená se závaznými podmínkami.

„Problémy se objevily hned na začátku, když začaly být problémy s neúměrným nátlakem vody do splaškové kanalizace,“ vrátil se k prvním signálům, že je něco v nepořádku, současný starosta Mojmír Humlíček.

Ten se při postupném objasňování potíží s nefungující čističkou dostal i k dalším nesrovnalostem a ty ho na začátku loňského ledna přiměly k cestě na finanční úřad.

S doporučením financů zamířil hned od nich na policii podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Panuje totiž závažné podezření, že zakázka nebyla provedena tak, jak být měla, a že se neplnily ani podmínky dotace podepsané bývalým starostou.

„Případem se policie zabývá, prověřuje ho. V této fázi proto nebudeme poskytovat žádné další informace,“ uvedla policejní mluvčí Monika Pátková.

Ta investice byla od počátku chybná, pro obec to bylo neúměrné zatížení. Vždyť kvůli ní musela rozprodat svoje lesy Mojmír Humlíček, starosta Fryšavy pod Žákovou horou

Podle zjištění Českého rozhlasu, který na případ upozornil jako první, část kanalizace možná vůbec nevznikla, na což poukazují výsledky kamerových zkoušek, provedené na žádost soudní znalkyně. Stavební firma ale tvrdí, že vše bylo v souladu s požadavky investora.

Investor – obec – možná ale sám neplnil podmínky dotace. Mezi těmi dle zjištění Práva například byla povinnost vytvořit si na provoz budoucího díla finanční rezervy. To předpokládalo podstatné zvýšení ceny stočného, k tomu ale nedošlo.

Na pokraji katastrofy

Co všechno policie a finanční úřad prošetřují, k tomu se nechtějí vyjadřovat ani zúčastnění, vesměs s poukázáním na to, že se během vyšetřování k věci vyjadřovat nesmějí.

„Ta investice byla od počátku chybná, pro obec to bylo neúměrné zatížení. Vždyť kvůli ní musela rozprodat svoje lesy,“ zoufá si starosta Humlíček.

Jeho obava z katastrofických scénářů je pochopitelná. Čtyřmiliónový rozpočet vesničky ze tří čtvrtin spolkne tamní škola, značné peníze jdou i na doplacení dopravní obslužnosti, neboť všichni místní lidé do práce dojíždějí. Na investice zbývají „drobné“.

„Pro nás by byla strašná i sankce 100 tisíc korun. Tady přitom hrozí, že budeme vracet celou dotaci i penále, které dnes dosahuje stejné výše jako dotace,“ vysvětlil.

Z čeho by to obec vracela a jaké důsledky by dlouhodobé paralyzování vesničky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy mělo, si nikdo neumí představit.

Exstarosta obvinění odmítá

„Dění kolem celé věci jsem nijak veřejně nekomentoval z jednoho prostého důvodu, že jsem do této doby nebyl kontaktován ani osloven orgány činnými v této věci k podání vysvětlení. Zřejmě proto, že nejsem v této chvíli partner, ale jen vyhledávaná oběť,“ napsal Právu v dopisu bývalý starosta Fryšavy Josef Fiala.

Ten jakékoli pochybení odmítá. Celou věc považuje za mstu svého předchůdce, kterému se podle exstarosty prokázala zpronevěra a rozkrádání majetku.

„Vzhledem k mému vzdělání a praxi v oboru mne uráží něčí tvrzení, že nebylo postaveno vše, co bylo fakturováno. Milerád se seznámím a setkám s každým takovýmto odborníkem a znalcem, který toto tvrdí,“ odmítl jakékoli podezření. Podle něj byly splněny všechny povinnosti a potvrdily to i kontroly.