„Předpokládám, že nejasnosti nebudou, protože předpisy byly notifikovány a shledány právně bezvadnými,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). PSP představila jako kuchařku, která pomůže stavebním úřadům.

Novela předpisů vznikla ještě za předchozího vedení hlavního města, ministerstvo pro místní rozvoj ale jejich platnost pozastavilo kvůli nejrůznějším nedostatkům. Ministerstvu se nelíbil předpis o zachování přirozené prosvětlenosti a uliční čáry. EK vadil předpis o vyvedení kouřovodů.

Od té doby se o nové předpisy vedly tahanice mezi městem a ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), v pražské koalici mezi Krnáčovou a jejím exnáměstkem Matějem Stropnickým (Trojkoalice, SZ). Nakonec norma získala evropskou notifikaci. Podle Krnáčové šlo o to, aby formulace byly právně čisté a nedávaly prostor pro spekulace.

Vzdálenost mezi billboardy

Proti původnímu znění předpisů ostře vystupovala zejména billboardová lobby. Vadil jí zákaz všech billboardů nad šest metrů čtverečních v tzv. zastavitelném území Prahy. Znění paragrafů o reklamě se změnilo, což kritizoval například exprimátor Hudeček. Formulace zůstaly v podobě, v jaké vznikly za Stropnického.

Z poslední verze předpisů vyplývá, že regulativů billboardů je více. Reklamní plocha nad čtyři metry čtvereční nesmí být v památkových rezervacích a zónách. Jinde mezi billboardy musí být nejméně stometrová vzdálenost, má jít o třikrát větší délku v metrech, než je plocha nosiče. „Odstup se počítá po jedné straně komunikace,“ uvádí se v odůvodnění normy. Není ovšem stanoveno, které stávající billboardy mají po 1. srpnu zmizet a kdy.

Čeká se na ÚS

MMR se kvůli nejasnostem o Pražské stavební předpisy obrátilo na Ústavní soud (ÚS). Krnáčová se ale domnívá, že schválení definitivní verze PSP podnět k ÚS oslabilo. „Je na ÚS, zda se tím bude zabývat či nikoli,“ uvedla Krnáčová. Je přesvědčena, že stížnost pozbyla smyslu.

Schválení předpisu je podle Krnáčové zásadní i pro novelu stavebního zákona, v níž chce MMR Praze odebrat možnost mít zvláštní a tradiční stavební předpisy. Krnáčová si myslí, že snaha pozbývá relevanci. „Neumím si představit na základě jakého právního či odborného názoru by mohlo být toto zmocnění odebráno,“ dodala primátorka.

Přijetí předpisů glosovala na Twitteru ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.