„Právo otce nebo jiné osoby být u porodu vyplývá přímo ze zákona, samotná přítomnost nesmí být zpoplatněna. Nemocnice může pouze za férový poplatek vybírat platbu odpovídající přiměřeným nákladům a zároveň tato platba nesmí být odrazující pro otce, nesmí být vybírána předem s tím, že když otec dopředu nezaplatí, nepustí ho k porodu,“ konstatoval soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Senát upozornil, že peníze za přítomnost další osoby u porodu jsou sice nazývány poplatkem, ve skutečnosti jde ale o úplatu za službu poskytnutou zdravotnickým zařízením.

„Platbu nelze podmínit ani úhradou běžných výdajů na provoz zdravotnického zařízení, ani na jednorázový hygienický oděv, roušky, či návleky na boty,“ upozornil soudce Jirsa.

Poplatky musí být přiměřené

Soud ale zároveň šalamounsky rozhodl, že platbu spojenou za účast jiné osoby u porodu lze vybírat, musí jít ale o služby poskytované nad rámec zákona.

„Nezaplatí-li osoba předem, nesmí to mít vliv na vlastní výkon práva být přítomen u porodu. Na přiměřené paušalizaci plateb není nic protiústavního, platby se ovšem musí pohybovat v mezích alespoň rámcově přiměřené náhrady. Paušalizace nesmí být prostředkem k zastřenému vytváření zisku,“ konstatoval Jirsa.

Advokát nemocnice v Chomutově Daniel Volák kvitoval, že ÚS nenašel v případu žádné porušení ústavního práva na rodinný život, ale našel chyby pouze v postupu Okresního soudu v Ústí nad Labem, který se případem zabýval.

„Nemocnice a porodnice mají právo na náhradu přiměřených nákladů. Z mého pohledu budeme pokračovat s dokazováním, zda zaplacená částka byla přiměřená,“ neskládal zbraně advokát.

Případem se nyní bude znovu zabývat okresní soud.