„Ústavní soud si je vědom závažnosti celé věci, avšak podle ustálené judikatury Ústavního soudu nelze ústavní stížnost podat pouze proti právnímu předpisu,” okomentovala mluvčí odmítnutí návrhu, jímž se soud z výše uvedených důvodů vůbec nezabýval.

KOMENTÁŘ DNE:
Vláda není polokomunistická - Argumentaci k povaze nové vlády s důvěrou analyzuje Jiří Pehe. Čtěte zde >>
Zvítězí anglický lid, nebo EU – Britsko-unijní bitvu o brexit komentuje Alexander Tomský. Čtěte zde >>

Návrh požadoval zrušení části školského zákona a vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Návrh k ÚS podal advokát Richard Novák zastupující rodiče devíti žáků a pedagoga brněnského ústavu sociální péče na Kociánce, jenž se postiženým věnuje.

Inkluze by měla umožnit začlenit do škol žáky nadané i žáky s lehkým mentálním postižením a dalšími omezeními. Ti by měli mít k dispozici asistenty i speciální pomůcky.

Při podání návrhu počátkem března Novák zdůraznil, že v ČR není inkluze řádně otestována a neví se, zda skutečně bude pro handicapované výhodou.