Konkrétně se jedná o kaši původem ze Španělska s minimální trvanlivostí do dubna roku 2017. Analýza prokázala, že v potravině je přítomen atropin v téměř osmkrát větší míře, než je přípustné. „V kaši je koncentrace atropinu 7,9 mikrogramu na kilogram, přitom stanovený limit povoluje maximální výši jeden mikrogram na kilogram,” řekl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Informace byla zároveň vložena do evropského systému rychlého varování RASFF. Inspekce varuje spotřebitele, aby uvedenou kaši nekonzumovali. S dovozcem zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Co je atropin
Jde o tropanový alkaloid s halucinogenními účinky, který je známý negativním vlivem na lidské zdraví. Je obsažený v lilkovitých rostlinách (rulík, durman či mandragora). Vyvolává například sucho v ústech, zrychlení srdeční činnosti, roztažení zorniček či zvýšenou teplotu. Postižená osoba se bezdůvodně směje nebo pláče a trpí halucinacemi, které si však většinou po vystřízlivění nepamatuje. Atropin se používá například v očním lékařství, anesteziologii, kardiologii nebo léčení Parkinsonovy choroby.