Muž napadl verdikt Krajského soudu v Plzni, který rozhodl, že se otec může s dcerou vídat pouze o víkendu jednou za 14 dní, část letních prázdnin a během Vánoc. Původně přitom soud nižší instance rozhodl, že setkání mají probíhat každý sudý týden od středy do neděle.

Krajský soud své rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné tím, že by „styku po delší
časové období bránila školní docházka a budoucí kroužky”, které bude dívka navštěvovat.

„Pro dítě a jeho budoucnost má velký význam právě období, kdy musí plnit své školní a další povinnosti a kdy je více než jindy zapotřebí, aby se do jeho výchovy zapojili oba rodiče, tak aby dítě mohlo co nejvíce těžit ze znalostí, zkušeností a výchovných a pedagogických schopností obou rodičů, a nikoliv jen jednoho z nich,” konstatoval Ústavní soud.

Předseda senátu ÚS Josef Fiala v odůvodnění verdiktu zároveň konstatoval, že otec by měl zvážit, zda konfrontační způsob, jímž se u soudů prezentuje a který zahrnuje i „osobní útoky vůči matce”, je skutečně také v zájmu jeho dcery.

„Schopnost vzájemné komunikace stran péče o dítě a otázek jeho výchovy, přičemž k její kvalitě takové osobní výpady mohou sotva přispět,” dodal Fiala