„Celková nemocnost v osmém kalendářním týdnu v ČR aktuálně dosahuje 1375 nemocných na 100 000 obyvatel. K poklesu dochází u osob do 60 let, u starších je naopak evidován mírný vzestup. Nejvyšší nemocnost nadále eviduje Jihomoravský kraj, 1779 případů na 100 000 obyvatel,” upřesnila.

V testovaných vzorcích byl většinou zjištěn virus chřipky A, převažoval subtyp A/H1N1, ve dvou případech i subtyp A/H3N2 a ve dvou případech byla potvrzena infekce současně virem B a A/H1N1.

Převážná většina pacientů měla nějaké chronické onemocnění, vesměs nebyli proti chřipce očkováni nebo záznam o vakcinaci v dokumentaci chyběl. Věk pacientů se pohyboval od deseti měsíců do 91 let. Ve 110 případech byla podána antivirotika.

Plošná epidemie přetrvává v celé západní a severní Evropě, ale v některých státech již nemocnost klesá. Dominujícím kmenem v Evropě zůstává A/H1N1, nicméně se začíná víc prosazovat chřipka typu B.