Úterní nález ÚS je významný zejména tím, že nutnost ctít presumpci neviny vztahuje nejen na konkrétně projednávanou obžalobu, ale i na jakékoliv jiné obvinění stejného člověka.

"I v těchto řízeních se musejí (státní orgány, zejména soudy) zdržet prohlášení, z nichž vyplývá, že považují určitou osobu za vinnou trestným činem, ačkoliv o vině této osoby nebylo žádným soudem pravomocně rozhodnuto," stojí v nálezu soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové.

Teplická kauza měla spletitý vývoj. Muž se kvůli původnímu obvinění ocitl ve vazbě a začal tvrdit, že předseda soudního senátu Martin Roubalík ve spolupráci s policií údajně manipuluje s důkazy. Soudce kvůli tomuto vyjádření podal na muže trestní oznámení pro podezření z křivého obvinění. Zároveň soudce uvedl, že muž svým vyjádřením citelně zasáhl do jeho osobnostní a profesní sféry a že již není schopen nestranně řešit kauzu nedovoleného ozbrojování.

Formulace „spáchal zločin” před verdiktem nepřípustná

Přesto justice nakonec rozhodla, že předseda senátu není podjatý ani vyloučený z rozhodování. Poté muž pro změnu podal trestní oznámení na soudce. Tvrdil v něm, že se křivého obvinění dopustil právě předseda senátu, a to podáním prvního trestního oznámení. Znovu se pak řešila podjatost, ale okresní soud Roubalíka ani tentokrát nevyloučil z rozhodování.

Předseda senátu pak v usnesení o další vazbě výslovně uvedl, že se vůči němu obžalovaný "dopustil zločinu křivého obvinění".

ÚS nyní dospěl k závěru, že státní orgány, zejména pak soudy, jsou povinny respektovat presumpci neviny ve všech řízeních. Především trestní soudci se tak musejí zdržet prohlášení, že považují určitou osobu za vinnou trestným činem, dokud o vině pravomocně nerozhodne příslušný soud. Existuje přitom zásadní rozdíl mezi vyjádřením, že určitá osoba je podezřelá ze spáchání trestného činu, a vyjádřením, že tento čin spáchala.

"Soudce, který ve svém rozhodnutí toto pravidlo nerespektuje, zpravidla bude v dalším rozhodování o osobě takto neprávem osočené považován za podjatého," uvedli ústavní soudci. Konkrétní kauzu znovu projedná Krajský soud v Ústí nad Labem, který původně chybu okresního soudu nenapravil. Musí se zabývat otázkou zákonnosti vazby.