Zatímco ANO chce novelou zákona s touto praxí skončit, neboť se obává jejího zneužívání, ČSSD chce firmy s handicapovanými zaměstnanci v soutěžích dál zvýhodňovat.

Nabádá k tomu i Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, která se obává, že pokud zvýhodnění firem skončí, budou muset propouštět. „V novele zákona o veřejných zakázkách zmizel paragraf, který v podlimitních zakázkách zvýhodňoval zaměstnavatele, kteří zaměstnávají převážně lidi s postižením,“ řekl Právu Karel Rychtář, předseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

„Dříve to bylo tak, že když se ve výběrovém řízení k podlimitní zakázce objevila firma, která zaměstnávala aspoň 50 procent zaměstnanců se zdravotním postižením, tak mohla mít cenu vyšší až o 15 procent než ostatní,“ připomněl Rychtář.

Šlechtová upozorňuje na obcházení pravidel

Zrušení tohoto paragrafu bude znamenat, že se firmy, které mají handicapované zaměstnance, budou muset ve veřejných soutěžích snažit srazit svou cenu dolů. To nebude podle Rychtáře pro některé z nich snadné.

„Pravděpodobně to povede k poklesu počtu zaměstnanců – zřejmě se firmy zbaví těch slabších, nejpotřebnějších. Jestli se firma dostane do úzkých a nemá zakázky, tak začne redukovat ty nejslabší články. Nepropustí klíčové zaměstnance,“ dodal.

O věci jednal už s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (ČSSD), která mu slíbila podporu.

„Vrácení zmíněného paragrafu vítám a podporuji, musí se tam ale dostat prostřednictvím pozměňovacího poslaneckého návrhu v Poslanecké sněmovně. Na ministerstvu práce jsme připraveni jeho znění konzultovat,“ napsala Právu ministryně.

Jenže předkladatelka novely, kterou vláda už v říjnu schválila, Karla Šlechtová (za ANO) zřejmě ustoupit nehodlá. Nelíbí se jí, že zvýhodňování firem s handicapovanými zaměstnanci může být zneužíváno.

„V praxi se běžně stává, že nabídku podá zaměstnavatel s více než 50 procenty osob se zdravotním postižením. Zakázku vyhraje na základě zvýhodnění dle stávajícího zákona a následně někteří dodavatelé danou část zakázky postoupí svým subdodavatelům, kteří dané osoby nezaměstnávají,“ vysvětlila Právu.

„U těchto veřejných zakázek vůbec nedocházelo k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením a ani k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků,“ dodala.

Zneužívání chce ministerstvo zabránit

Na podporu firem, které mají alespoň z 50 procent handicapované zaměstnance, však prý ve svém zákonu nezapomněla. Napsala v něm, aby zadavatel mohl veřejnou zakázku pro handicapované přímo vyhradit. „To je ale se znalostí poměrů na trhu práce jako holub na střeše,“ míní Rychtář. Argumenty Šlechtové odmítá i Marksová. Nešvarům lze prý předcházet jinak. „Máme připravenou novelu zákona o zaměstnanosti, která brání zneužívání zaměstnávání zdravotně postižených – respektive přefakturaci,“ řekla Právu.

Kritikům novely zákona chybí od úřadu Šlechtové také analýza, v kolika případech ke zneužívání podpory firem docházelo. Podle Rychtáře šlo o jednotlivce. Údaje o masivním zneužívání nemají ani starostové, kteří právě podlimitní zakázky vypisují poměrně často.

František Lukl

František Lukl

FOTO: Petr Horník, Právo

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl soudí, že k ohýbání zákona docházelo výjimečně. „Nemám informace, že by toto ustanovení bylo v praxi ve velkém využíváno. Tedy ani o tom, že by docházelo ke zneužívání. Obce využívají sociální podniky k vhodným aktivitám. Věřím, že to tuto dobrou praxi nijak neohrozí,“ napsal Právu.

Obavy zaznívají ze Sněmovny. Člen z ústavně-právního výboru Martin Plíšek za opoziční TOP 09 se domnívá, že diskuse by měla začít takříkajíc od podlahy. 
„Měly by se v první řadě definovat sociální firmy, aby se zamezilo zneužívání zaměstnanců s postižením pro kupčení se zakázkami ve prospěch soukromých subjektů, které handicapované za tímto účelem často zneužívají,“ řekl Právu.

„Po jasném definování sociálního podnikání souhlasím s určitým zvýhodněním firem zaměstnávající zdravotně postižené,“ dodal Plíšek. Pojistky v zákoně chce i jeho kolega z výboru Jan Chvojka (ČSSD).

„Myslím, že by byla chyba zbavovat se institutu, který pomáhá zaměstnávání zdravotně postižených. Je ale potřeba jej mnohem lépe nastavit, aby se tohoto institutu nezneužívalo,“ řekl Právu.