Novela je podle ministra pro legislativu Jiřího Dienstbiera (ČSSD) součástí protikorupčního tažení. Například jednotný registr by měl umožnit lepší veřejnou i úřední kontrolu přiznání, které se nyní podávají na několik tisíc míst podle druhu funkce. Uzákonění povinnosti předkládat první přiznání při nástupu do funkce umožní zjistit, k jakému majetku funkcionáři za dobu působení přišli.

Za porušení zákona nyní hrozí pokuta nejvýše 50 tisíc korun, nově by podle druhu provinění mohla být až půlmiliónová. Dostat by ji mohli například ti, kdo by po skončení veřejné funkce začali pracovat pro firmu, které by pomohli k velké zakázce. Novela naopak snižuje hraniční částky pro získaný movitý majetek z půl miliónu ročně na 250 tisíc korun. Nově by měl veřejný funkcionář podle předlohy zveřejňovat také příjmy své manželky či manžela nebo registrovaného partnera.

Zákonu by podle předlohy měli nově výslovně podléhat ministerští náměstci včetně náměstka ministra vnitra pro státní službu, kancléři obou parlamentních komor a také vedoucí prezidentské kanceláře. Mezi veřejné funkcionáře mají podle předlohy nově patřit také vojáci z povolání s hodností od podplukovníka výše s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb a ředitelé veřejných výzkumných institucí.

Ministerstvo spravedlnosti by kvůli registru majetkových přiznání mělo podle důvodové zprávy zřídit nový odbor o 20 zaměstnancích, který by vykonával rovněž kontrolu a dohled. Náklady na odbor a provoz registru byly vyčísleny na zhruba 12 miliónů korun ročně. V prvním roce, kdy se bude muset registr pořídit, budou náklady 21,7 miliónu korun.