"Praha 1 se řídí zákonem o svobodném přístupu k informacím, který také ukládá žadateli zaplatit úhradu za zpracování informací. Jedná se o standardní postup," uvedla mluvčí.

Podle Zábranského letos v únoru Praha 1 vyčíslila náklady na zpracování informací na 117 000 korun, proti čemuž podal stížnost.

"Magistrát nakonec rozhodl, že požadovaná výše úhrady není řádně odůvodněná. Aby městská část mohla řádně vybírat nájmy, musí mít výše nájmů evidované i jinde než ve smlouvách, jak Praha 1 tvrdila, a tudíž vyhledávání informací nemůže být tak náročné," uvedl zastupitel.

V červenci městská část požadovanou částku snížila na 70 000 korun, magistrát po dalším odvolání zastupitele Zábranského uložil žádost vyřídit a částku opět označil za neodůvodněnou.

"Vzhledem k tomu, že Praha 1 zatím ještě nesplnila příkaz magistrátu, aby při vyřizování mé žádosti zjednala nápravu, měl by na ní magistrát podle správního řádu nařídit exekuci, o což jsem ho požádal," uvedl Zábranský. Podle něj hrozí městské části pokuta až 100 000 korun.