Předváděcí prodejní akce, které si mnoho lidí spojuje s tzv. šmejdy, kteří prodávají bezcenné či předražené zboží důchodcům na akcích pod záminkou výletu či oběda zdarma, budou mít nová pravidla.

Na letácích zvoucích na akci by nově měly být i ceny nabízeného zboží a pořadatelé by nesměli na akci ani v následujících sedmi dnech přijímat od kupujících peníze.

To by mělo umožnit lidem bezpečně odstoupit od smlouvy, aniž by jim hrozilo, že zaplacené peníze již nikdy neuvidí, neboť firma sídlí na fiktivní adrese nebo mezitím zanikne. Zákaz plateb se vztahuje i na jakékoli zálohy.

Novela zavádí rovněž možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a zakazuje prodejcům využívat pro komunikaci se spotřebiteli telefonní linky s vyšší cenou, než je běžné.

Novela upravuje i podmínky pro vznik registrů o platební morálce klientů. Budou je moci provozovat pouze neziskové organizace, jednotlivé registry se budou moci vzájemně informovat o bonitě klientů. Prodávající bude muset zákazníka informovat o tom, že mohou být jeho údaje do takovéhoto registru zavedeny. Provozovatel registru z něj bude muset na žádost spotřebitele smazat údaje o řádně splácených závazcích.