Kněžínek doposud působil jako náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády pod ministrem Jiřím Dienstbierem.

Vláda v červnu schválila nařízení související se služebním zákonem, podle kterého budou moci úředníci nahlásit korupci ve státní správě, aniž by se tím vystavovali šikaně nebo represím.

Nařízení o nahlašování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve státní službě počítá s tím, že oznámení kupříkladu o podezření na korupci bude na každém úřadě přijímat speciální zaměstnanec, tzv. prošetřovatel, který bude tyto případy prošetřovat a měl by zachovat anonymitu oznamovatele.

Prošetřovatel bude mít 20, ve složitých případech až 40 dnů na prověření oznámení. Pokud zjistí porušení zákona, musí neprodleně informovat orgány činné v trestním řízení.