Senátorka Jitka Seitlová (SZ), která ústavní stížnost prezentovala, upozornila, že rozdílné úhrady za totožné úkony se nutně musí promítat do kvality péče o pacienty.

Koeficienty zohledňují nárůst nebo pokles pojištěnců v krajích i u pojišťoven. Fakticky tak jsou za totožné výkony hrazeny i značně rozdílné částky.

„Poskytovatel nemůže nést odpovědnost za počet pacientů pojišťovny,” doplnil šéf Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich.

Koeficienty zohledňují vývoj počtu klientů pojišťoven a byly zavedeny v roce 2012 kvůli tehdy vysoké migraci pojištěnců. Úhradová vyhláška stanoví hodnotu bodu a výši úhrad za péči.