„Ve dnešní době je každý z nás aktivním nebo pasivním příjemcem velkého rozsahu informací, které se velmi rychle šíří a které nejsme schopni pro nedostatek času často stejně rychle zpracovat a vyhodnotit,“ uvedla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

„S tím ovšem souvisí velká moc, kterou mají média, když zveřejněním určité informace, zvláště jde-li o trestný čin. Byť se posléze ukáže jako nepravdivá, mohou v poměrně krátké době kohokoli vystavit mediálnímu tlaku či mediálnímu odsouzení, jemuž tato osoba, není-li v tomto směru sama mediálně zdatná, může jen stěží čelit. Následky pro její další osobní i společenský život přitom mohou být fatální,“ dodala.

Nárok na omluvu

Soud se problematikou zabýval na základě textu v MF Dnes, kde byl obžalovaný označen za „kuplíře“, přestože soud nad ním ještě žádný rozsudek nevynesl.

Přestože z kontextu textu bylo zřejmé, že soud případ stále projednává, rozhodla justice, že postižený má nárok na omluvu. Vydavatel deníku se s tím nechtěl smířit a podal ústavní stížnost, tu však ÚS zamítl.