Poptávka organizátory po první zkušenosti dovedla k tomu, že kurz rozdělí. V budoucnu bude jeden pro násilníky, které doporučí intervenční centra, soudy nebo policie. Ten bude i nadále dotovat pražská radnice. Druhý bude pro lidi, kteří mají problémy zvládat vztek, ať už v práci či doma, ale zatím se verbální napadání ženy, dětí nebo podřízených nepřeklenulo ve fyzické ubližování.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Ti však za šestatřicetihodinový kurz, který po tříhodinovkách bude probíhat v Praze jednou za čtrnáct dní, zaplatí 4500 korun. Ve skupině je vždy 12 účastníků. První tucet má terapii úspěšně za sebou a žádá si pokračování.

„Jsou to muži, kteří přišli dobrovolně, popostrčily je manželky, nebo na doporučení intervenčních center, se kterými spolupracujeme. Byli mezi nimi ti, kteří se chtěli naučit zvládat agresi a sebe rozvíjet. Druhou skupinkou byli muži, u nichž už docházelo k verbálnímu napadání, které se však ještě nepřeklenulo v domácí násilí. A třetí skupinou byli ti, kteří ubližovali svým ženám a dětem,“ popsal první účastníky kurzu David Čáp, psycholog a terapeut kurzu zvládání vzteku.

Ovládli se už po pár sezeních

V rámci dvanácti sezení procházejí násilníci, nebo jen vzteklouni, částí edukativní, kdy se snaží pochopit své chování, naučit se vyjadřovat své pocity jinak a odmítat násilí i jakékoli jeho ospravedlňování. Pak přichází nácvik technik zvládání vzteku a psychoterapie.

„Je nutné, aby pochopili, že spravedlivé násilí neexistuje. Už v průběhu kurzu se nám po čase muži svěřovali se situacemi, kdy si uvědomili moment naštvání a snažili se ho řešit jinak, než tomu bylo dřív. Odešli z místnosti, zastavili se včas, vyjádřili, že teď jsou opravdu naštvaní, ale nereagovali agresivně. Navíc po skončení všichni účastníci projevili zájem pokračovat. To jsou pro nás jasné signály, že jsme to uchopili dobře a pokračovat budeme,“ poznamenal pro Právo Evžen Nový, rovněž terapeut kurzu.

„Obávali jsme se zpočátku, že se nám nikdo nepřihlásí,“ řekl Martin Jára, psycholog a ředitel Ligy otevřených mužů.

„Přece jen muži mají přijít s tím, že jsou si vědomi, že dělají chybu, a navíc si přiznají, že někomu ubližují. Ale kdybychom přijali všechny první zájemce, naplnili bychom tři skupiny,“ poznamenal Martin Jára.

„Metodika pro skupinovou i individuální práci se vztekem a s násilím, kterou využíváme, vychází z dlouholetých zkušeností norských organizací Reform a Alternativ til Vold. Obecně severské země mají daleko větší zkušenosti v oblasti potírání násilí, prevence i s prací s pachateli domácího násilí, které se doposud v České republice nikdo koncepčně nevěnuje,“ přiblížil motivaci ke spuštění kurzů.

Zatím jen pro muže

LOM, jehož cílovou skupinou jsou muži, se zatím kurzy nechystá rozšířit na ženy. Ovšem podle statistik se i jich téma týká, jen mnohem častěji v jakémsi násilném předstupni.

„Ženy se mohou obrátit na jiné organizace, vím určitě o jedné v Praze a jedné v Brně. My vycházíme z toho, že třetina žen se v životě potká s násilím a muži jsou čtyřikrát častěji původci závažných forem násilí,“ sdělila Právu koordinátorka projektu Muži proti násilí na ženách a dětech Tereza Herdová.

Nehledě rovněž na následky. „Například podle evropských statistik při napadení osmdesát procent mužů necítí strach, zatímco u žen je to procento nulové. Ale samozřejmě i já znám několik případů týraných mužů,“ uvedla Herdová.

A dodala statistiku: „Podle norské studie se muži i ženy dopouštějí ve stejné míře mírnějších forem partnerského násilí a násilí na dětech. To znamená toho násilí, které zjednodušeně řečeno například nikdy nevyžaduje ošetření lékaře. Podle odborníků se tato zjištění dají aplikovat i na českou společnost, která je té norské velmi podobná.“