Premiér, který konferenci zahájil, hovořil především o vzrůstající globalizaci a propojení států. „Žádná země nebude ostrovem sama pro sebe. Ztráta jednoho se mění na ztrátu všech,“ řekl.

Vyzdvihl také nutnost přispět ke snižování chudoby a zajištění potřeby stávajících i budoucích generací.

Mezi konkrétní cíle, které má Česko před sebou, patří podle premiéra například genderová rovnost. „Problémem je velmi nízká zaměstnanost žen s malými dětmi,“ zdůraznil Sobotka.

Zaorálek: Atmosféra v OSN se zlepšila

O postavení žen ve společnosti hovořil rovněž ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle něj je to problém v celé řadě zemí. „Například zotročování žen Islámským státem je středověkým způsobem. V celém světě se ženy nacházejí v naprosto nedůstojném postavení,“ prohlásil ministr.

Je potřeba, aby země spojily síly a společně bojovaly proti hrozbám dnešního světa, uvedl. Za pozitivní označil, že existují témata, na kterých se vytvářejí aliance.

Pochválil také zlepšování atmosféry uvnitř OSN. Když byl prý před 15 lety na Valné hromadě OSN, dala se tehdejší atmosféra na jednání krájet, zatímco nyní, když George Bushe mladšího v čele USA vystřídal Barack Obama, bylo poslední jednání mnohem sjednocenější. „Domnívám se, že atmosféra je dnes pozitivnější,“ prohlásil.