Firma BSP nikdy neupřesnila, kolik pobláznila do své kampaně proti bankám lidí, kolik podala žalob, a jaké jsou přesně náklady na právníky bank, které má uhradit. Na svých stránkách nemá ani telefon, komunikuje pouze přes e-mail, přičemž už dříve na otázky Práva nereagovala.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Vycházet tedy lze jen z údajů o kauze, které vycházejí na povrch postupně, na základě článků v Právu.

Klientům kampaně Poplatky-zpet.cz, kteří naletěli na sliby o snadném vymožení poplatků, přitom v konečném důsledku hrozí, že pokud tyto náklady na vítězné právníky nevyrovná BSP nebo firma, na níž závazek přesměrovala, tak to budou muset platit ze svého. Právníci bank jen tak oči nepřivřou. Jde o hodně peněz, a jak v zákulisí naznačují, oni si nezačali.

V některých případech jsou náklady právního zastoupení vyčísleny na čtyři tisíce, v jiných na šest, v průměru lze tak počítat s pěti tisíci korunami na jednotlivý případ.

Sto tisíc ohrožených

Kolik klientů advokátovi Petrovi Tomanovi, který s BSP spolupracoval, podepsalo plnou moc k zastupování proti bankám, Právo zprvu odhadlo z nejnovější výroční zprávy finančního arbitra, který z pověření vlády mimosoudně řeší spory spotřebitelů s finančními institucemi.

Kromě žalob na soudy totiž advokát Toman souběžně podal hromadně podněty i na Úřad finančního arbitra. Počty jsou ohromující. V lednu 2013 si BSP najala marketingovou agenturu na rozjezd obří kampaně a už v říjnu téhož roku finanční arbitr dostal od advokáta Tomana 106 396 návrhů na zahájení řízení ve věci určení neplatnosti poplatku za správu a vedení úvěrového účtu.

Arbitr je smetl ze stolu s tím, že nebyly správně podány. Již na konci listopadu 2013 to ale Toman zkusil znovu a arbitrovi poslal hromadně přes 93 tisíc jednotlivých návrhů. Lze přitom předpokládat, že řada z nich byla podána opakovaně, podruhé, že se nejednalo o nové klienty. Zhruba tedy šlo o sto tisíc návrhů.

Pokud jsou v průměru u každého jednotlivě ve hře náklady právního zastoupení 5000 Kč, znamenalo by to, že by se suma mohla pohybovat kolem půl miliardy.

BSP: Klientům exekuce nehrozí

Poté, co se Právo pokusilo odhadnout, kolik má BSP platit, a tento odhad zveřejnilo, firma sice konečně reagovala - popřela, že by se jednalo o tak vysokou částku, ale zároveň ji odmítla upřesnit. Podle ní mnohé žaloby včas stáhla a u některých nebyly náklady právního zastoupení stanoveny. BSP dále znovu zopakovala, že bývalým klientům iniciativy nehrozí exekuce.

Právník Petr Němec, jenž s BSP dříve rovněž spolupracoval, protože i on zprvu sám za sebe tvrdil, že z bank lze poplatky dostat zpět, odhadl, že může jít o 25 miliónů korun, které jdou teď za BSP.

Ukazuje se totiž, že i návrhy podávané souběžně na finančního arbitra byly účelově u některých jednotlivých klientů násobeny tím, že je advokát Toman podával za každý měsíc vedení úvěrového účtu, nikoliv jako celek za celé období kdy ho klient měl, takže reálně se nejspíše jedná o menší počet osob.

Zahlcený arbitr 

„Přes administrativní náročnost zpracovala Kancelář finančního arbitra všechny návrhy a zaslala 95 procentům navrhovatelů do konce ledna 2014 oznámení o zahájení řízení – některým společně s výzvou k odstranění nedostatků návrhu. Zbývajícím pěti procentům navrhovatelů se oznámení o zahájení řízení nedařilo doručit, zásilky se vracely například z důvodu uvedení špatné adresy ze strany navrhovatelů. Finančnímu arbitrovi se však i přes tyto těžkosti nakonec podařilo všechny navrhovatele obeslat,“ popisuje zpráva finančního arbitra, jak se s akcí Poplatky-zpet.cz musela vypořádat.

Právníci i další zaměstnanci úřadu finančního arbitra jsou přitom placeni ze státního rozpočtu. Finanční arbitr všechny návrhy zamítl, když v žádném z řízení nezjistil, že by poplatek za správu úvěrového účtu byl sjednán neplatně. Ke stejným závěrům dospěly i Nejvyšší soud a Ústavní soud.