Křižovníci, jichž je zhruba dvacet, se stali znovu majiteli dvanácti hektarů pozemků v pražských Ďáblicích. Dalších čtrnáct hektarů dostali zpátky ve Slivenci a dvanáct hektarů v nedalekých Hlubočepech. Většinou jde o zemědělské pozemky, které leží v blízkosti rychle rostoucí nové zástavby domů, řád je chce ale zatím pronajímat farmářům.

V případě, že by se rozhodl pozemky prodat na stavební parcely, vydělal by stovky miliónů korun, protože podle cenové mapy se metr čtvereční v Ďáblicích prodává minimálně za pět tisíc korun a ve Slivenci a Hlubočepech za šest a půl tisíce.

Soud o činžovní domy

Křižovníci, kteří sídlí ve svém klášteře u paty Karlova mostuPraze, je jediný původní český katolický řád, založila ho Anežka Česká. V minulosti patřil k nejbohatším českým řádům, po České republice vlastnil tisíce hektarů zemědělské půdy a lesů.

Hospodařil na několika statcích a vlastnil několik činžovních domů. Po válce měl přes padesát členů, dnes okolo dvaceti. Jen kolem Prahy mu patřilo k 25. únoru 1948 v Ďáblicích 290 ha zemědělské půdy, ve Slivenci 70 ha a v Dobřichovicích 95 ha plus 615 ha lesních pozemků.

O část majetku požádal zpět v rámci církevních restitucí a o část se již soudí. Např. řadu let vede spor o devět hektarů stavebních pozemků v Ďáblicích a také s Prahou 8 o tři činžovní domy. Tento majetek měl stát podle řádu neoprávněně převést na jiné restituenty, v případě domů na město Praha.

V Ďáblicích i ve Slivenci požádali křižovníci i o vrácení budov bývalých statků. Ve Slivenci řád jedná s místní radnicí, že v případě vrácení by v zchátralé budově mohl vyrůst hospic.

Na pozemcích nebudeme dělat nic převratného. Ať se nikdo neobává, že tady vyroste mrakodrapPetr Prokop, břevnovský převor

Část svých pozemků získali zpět i břevnovští benediktini, jichž je třináct. V blízkosti kláštera v Břevnově jim SPÚ vrátil loni na podzim šest a půl hektaru, které leží pod stadiónem Markéta.

O ten mniši také požádali, ale neuspěli vzhledem k tomu, že zákon o církevních restitucích zapovídá vracet pozemky, na nichž vyrostla sportoviště. Již minulý rok v létě dostali benediktini zpět hektar a půl pozemku blízko vysokoškolských kolejí Větrník.

Další pozemky mají v blízkosti městského okruhu

Na vrácených pozemcích okolo kláštera je většinou zanedbaný bývalý sad. Břevnovský převor Petr Prokop Siostrzonek před časem Právu řekl, že pokud by k vydání nakonec došlo, nebudou určitě na pozemcích cokoli stavět.

„Na pozemcích nebudeme dělat nic převratného, protože je tady stavební uzávěra. Takže ať se nikdo neobává, že tady vyroste mrakodrap,“ řekl Právu převor.

Benediktini taky už několik týdnů mohou přemýšlet, jak naloží s 35 hektary pozemků, které leží v katastru Třebonic, z toho velká část je v blízkosti pražského okruhu.