„Ohrozila důvěru ve spravedlivé rozhodování soudu. Kárný senát měl k dispozici 466 spisů, ve kterých vedení soudu tvrdilo průtahy. Ve 306 případech byla shledána vina. Kárné opatření odvolání z funkce má být uloženo pouze v případě, kdy kárný senát nevidí možnost zlepšení práce soudce v budoucnosti. Máme za to, že v tomto případě je to jediný možný způsob, jaké opatření uložit,“ konstatoval předseda senátu Radovan Havelec.

Hošková se před soudem bránila tvrzením, že špatně pracovala soudní kancelář, a stěžovala si i na to, že její provinění není až zas tak velké v poměru k jiným případům, které míří před kárný senát. Verdikt soudu proto nesla velmi těžce. „Myslím, že kdybych byla opravdu tak špatnou soudkyní, tak že by na to za těch dvacet let někdo přišel,“ prohlásila po jednání.

Soudkyni přitížilo, že už v roce 2013 stanula před kárným senátem, který ji potrestal za průtahy v 258 věcech. „Předchozí potrestání u ní nevedlo k nápravě. Za její problémy mohla špatná organizace práce v jejím senátu, nepracovala průběžně se spisy a ani se jim dostatečně nevěnovala. Máme za to, že jí nic nebránilo v tom, aby věci rozhodovala v přiměřených lhůtách,“ zakončil Havelec.