V roce 1981 byl původní majitel domu odsouzen i se svou manželkou za trestný čin opuštění republiky a jejich dům propadl podle verdiktu státu. Nemovitost pak chtěli odkoupit příbuzní odsouzeného páru. Stát ale prostřednictvím Obvodního podniku bytového hospodářství Brno I rozhodl, že dům prodá rodičům současné majitelky.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Otec současné majitelky ve své žádosti mimo jiné upozorňoval, že je dlouholetým politicky aktivním členem KSČ a pracuje na Krajském národním výboru.

Po roce 1990 byl rozsudek nad manželi zrušen a oni se začali domu domáhat zpátky. Jenže justice jim nevyhověla.

„ÚS v dnes vyhlášeném nálezu připomněl, že v restitučních věcech je nezbytné postupovat citlivě, se snahou o nápravu křivd způsobených minulým nedemokratickým režimem. Zdůraznil, že soudy se musí v odůvodnění svých rozhodnutí vypořádat s námitkami účastníků řízení způsobem, který odpovídá závažnosti těchto námitek,“ řekla ve středu mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Neadekvátní výběrové řízení

Původní majitelé bytu žijí v Austrálii, ale o rodinný majetek stojí i proto, že tam celou dobu žije emigrantova maminka, která se odmítla vystěhovat. Původní majitelé tvrdí, že při prodeji domu bylo porušeno právo jejich příbuzných, kteří nedostali možnost dům odkoupit.

„Nebylo tehdy provedeno adekvátně výběrové řízení na kupce nemovitosti, to je základní problém. Pokud nyní bude nucena současná majitelka dům vydat, má možnost domáhat se přiměřené náhrady od státu, aby se nestala další nespravedlnost. Obecné soudy by měly už rozhodnout co nejdříve,“ vysvětlila soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.