Vyplývá to prý z posudku z roku 2004, který kvůli tomu stanovil cenu pozemku na 1,3 miliónu korun.

Jenže Právo má k dispozici dva jiné posudky, z roku 2002 a z roku 2007, které o žádné takové zátěži nehovoří.

Prvního znalce si objednal Obvodní soud pro Prahu 4. František Jarolímek do dokumentu určeného soudu poznamenal, že pozemek osobně prohlédl, a to v dubnu a květnu 2002.

V té době v rámci tohoto posudku určeného pro potřeby soudu oceňoval i jiné pozemky v blízkém okolí předmětné parcely a u některých skutečně napsal, že je na nich navážka, kterou je nutné před zahájením stavebních prací odstranit. Součástí jeho posudku je i příloha s případnými náklady na odstranění skládek.

Platila i příbuzným

U pozemku, který později koupila Teska Arnoštová, však žádná taková poznámka není. Jarolímek jej ohodnotil na základě vyhlášky už tehdy na necelé
2,2 miliónu korun. Zároveň ale upozornil, že jeho tehdejší tržní cena by mohla být vyšší.

Ani jeden ze dvou znalců tedy nenašel nic, co by pozemek znehodnocovalo, oba také dospěli k mnohem vyšší ceně, než o jaké nyní hovoří Teska Arnoštová.

Zatímco Teska Arnoštová parcelu koupila v roce 2006 za cenu 850 korun za m², soudem určený znalec Jarolímek jeho tržní cenu už o čtyři roky dříve odhadl na 3000 až 3750 korun za m².

A o navážce na dotčeném pozemku nemluví ani druhý znalec, kterého si v roce 2007 objednal dokonce přímo otec Teska Arnoštové, právník Jan Arnošt. V té době totiž katastr stále ještě parcelu na jeho dceru nepřevedl a poté, co původní majitel Tomáš Šulc 10 měsíců po podpisu kupní smlouvy s Arnoštovou zemřel, nechal Arnošt celý jeho majetek ocenit, protože chtěl po jeho rodině údajně dlužné peníze za předchozí právní služby.

Právníkem Janem Arnoštem vybraný soudní znalec Pavel Titl parcelu ohodnotil na téměř 2,7 miliónu korun.

Shrnuto: ani jeden z těchto dvou znalců tedy nenašel nic, co by pozemek znehodnocovalo, oba také dospěli k mnohem vyšší ceně, než o jaké nyní hovoří Teska Arnoštová.

Jak je tedy možné, že dva znalci nic takového nenašli? A proč znalec, o kterém dnes hovoří Teska Arnoštová, tvrdí něco jiného? A věděl Tomáš Šulc, který dal Arnoštovi rozsáhlou plnou moc a podle své rodiny mu bezmezně důvěřoval, o posudku z roku 2002, nebo znal jen ten z roku 2004, o kterém ve středu poprvé promluvila Teska Arnoštová?

Teska Arnoštová ve středečním prohlášení na webu ČSSD také poprvé přiznala, že když kupovala pozemek od Tomáše Šulce, část ceny rovnou zaslala na účty jeho vzdálených příbuzných, které měl podle dřívějšího soudu Šulc vyplatit, aby mohl pozemek scelit. To až doteď odmítala komentovat.

Právo už ve středu položilo otázku, proč by někdo (Tomáš Šulc) prodával pozemek hluboko pod tržní cenou a navíc s tím, že na obchodě nic nevydělá? Ta je i po včerejšku stále platná.

Po odečtení nákladů na soudní vypořádání příbuzných, které tehdy zaplatila Teska Arnoštová, měl Šulc dostat za lukrativní pozemek, který v té době mohl prodat až za šest miliónů, jen šest set tisíc korun.

Z toho minimálně 350 tisíc ještě musel prokazatelně zaplatit dalším příbuzným a drobným majitelům pozemku, se kterými se domluvil mimosoudně. Také platil právní služby Arnoštovi a pokaždé i daň z převodu nemovitosti.