„Dostaly se k nám informace, že se objevily padělané dálniční známky. Je to v počtu několika set kusů, rád bych upozornil, že pokud vám někdo bude nabízet levné dálniční známky, tak tomu nepodlehněte,“ informoval ve středu Ťok.

Padělky se údajně objevily v Plzeňském kraji. Ministr však nepředpokládá, že by se vyskytly v běžném prodeji. „Očekávám, že v běžném prodeji nebudou, myslím si, že budou asi distribuovány jiným způsobem a asi levněji. Každého bych vyzval, ať si dává pozor na levné známky a ať se podívá, jestli známka, kterou kupuje, má správné prvky,“ dodal Ťok.

Lidé by se podle něj měli zaměřit především na čárový kód. U originálu i padělku je sedmou číslicí v kódu dvojka, zatímco však v originálu po ní následuje mezera a pak až další čísla, u padělku následují po dvojce hned další čísla.

Ministerstvo dopravy tak upravilo své prvotní vyjádření, že rozdíl spočívá v rozdílných číslicích na sedmé pozici čárového kódu. Ve skutečnosti je podstatné to, zda za sedmou číslicí následuje mezera či nikoliv.

Na zadní straně se podle ministerstva vyskytují gramatické chyby v cizojazyčných textech.

Jak poznat pravou dálniční známku od padělku?

1) Na přední straně rámečku, ve kterém je dálniční známka umístěna, je v originále sedmým číslem dvojka, za kterou musí být mezera a nikoli číslo čtyři, jak je tomu u padělku.

2) Na zadní straně papírového podkladu se u padělku vyskytují v cizojazyčných textech gramatické chyby. Např.: na padělku je ve slově „Vignete“ jedno „t“, v originále je správně uvedeno „Vignette“; v německém textu je uvedeno „Fahrzeugsbleserich„ na originále „Fahrzeugs leserlich“, dále slovo „Benutzen“ je na padělku s velkým počátečním písmenem na originálu je „benutzen“, na padělku je uvedeno slovo „gemaS“, na originále „gemäβ“. V německém textu na padělku nejsou používána přehlasovaná písmena. V anglickém textu je na padělku slovo „annd“ na originále „and“.

Zdroj: MDČR