Nesehnutí namítali, že aktualizace plánu například nahrává developerům, že umožňuje likvidaci zeleně či navyšuje index podlažní plochy bez ohledu na míru zatížení konkrétního místa.

„Příprava aktualizace trvala pět let a zastupitelé pak měli jen velmi krátký čas na jeho prostudování a schválení. Jde přitom o dokument, který může ovlivnit kvalitu života každého Brňana,“ konstatoval právník aktivistů Jiří Nezhyba.

Zástupci magistrátu se před soudem marně bránili tvrzením, že naprostá většina námitek vůči aktualizaci nemluví o porušení zákona, ale jde spíš o soubor názorů, co by měl magistrát dělat jinak a lépe.

„Byli jsme si vědomi důležitosti celé věci a zaměřili jsme se na to, aby žádný zákon nebyl porušen. Územní plán nebyl od roku 1994 řešen žádnou velkou novelou, ke komplexnímu přeřešení došlo právě až aktualizací. Postupovali bychom v neprospěch veřejnosti, pokud bychom k aktualizaci nepřistoupili,“ bránili se pracovníci radnice.