Mezi nejvýznamnější prohřešky patří podle Kopřivy falšování potravin, kdy výrobce nahradí hodnotnější složku za méně hodnotnou. Dále je to nesprávné uchovávání potravin a jejich následné znehodnocení. „Je to také zanedbávání hygieny prodeje a výskyt kontaminujících látek," řekl Kopřiva.

Všechny tyto prohřešky se dotýkají spotřebitele, ať už ve vztahu k bezpečnosti potravin nebo k jejich jakosti.

„Řada subjektů ignoruje i závažná zjištění inspekce. Budeme reagovat tak, aby pokuty plnily svou funkci a byly dostatečně odrazující,“ uvedl ředitel SZPI Martin Klanica. I tak ale řada provozovatelů svůj přístup nezměnila.

Inspektoři provedli v loňském roce přes 35 tisíc kontrol potravinářských podniků, celních skladů a internetových obchodů. Více než polovina jich byla provedena v maloobchodních sítích, přibližně čtvrtina ve výrobě, zbytek ve velkoskladech, v celních skladech a na ostatních místech, například v dopravě.