Sobotka podle svých slov uložil ministrům vnitra, průmyslu a obchodu a životního prostředí a předsedovi Českého báňského úřadu celkovou revizi legislativy ohledně nakládání se skladovanou municí civilními subjekty.

„Ta revize by měla zahrnovat novelu zákona o střelných zbraních a střelivu, novelu zákona hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, také novelu zákona o požární ochraně a také by měla zahrnovat provedení vhodných změn právních předpisů, které upravují prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami,“ řekl premiér.

Změny by podle něj měly být předloženy vládě do poloviny letošního roku.

Chce intenzivní kontroly

„Cílem je zvýšit provázanost jednotlivých právních předpisů, zajistit podmínky pro lepší, efektivnější, přísnější kontrolu skladování munice na území ČR, zajistit provázanost na krizové plánování v rámci ČR, prostě dosáhnout toho, abychom byli schopni občanům garantovat, že po přijetí této nové legislativy bude mít stát a jednotlivé složky státu plný přehled o tom, co se kde na území ČR v oblasti munice skladuje, že tady bude jasná garance provázání všech takovýchto skladů na jednotlivé krizové plány, že tady bude jasná garance intenzivní kontrolní činnosti ze strany státu,“ dodal Sobotka.

Už v úterý při jednání petičního výboru přitom vyšlo najevo, že úředníci neměli detailní přehled o stavu uložené munice ve Vrběticích, neboť neměli přístup do uložených beden. [celá zpráva]