Alespoň takové sumy uvádí zpráva ministra financí Andreje Babiše (ANO) o plnění zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů státních a polostátních firem, kterou se má ve středu zabývat vláda a kterou má Právo k dispozici.

„Na podrobnosti je zatím brzy, ale je pravda, že pro některé manažery státních firem byly odměny nastaveny nepřiměřeně vysoko,“ řekl Právu Babiš.

Ministr financí se zkušenostmi z vlastního impéria Agrofert dodal, že „tak vysoké příjmy někdy nejsou ani v privátu“. Podle Babiše české polostátní firmy nejsou globálními nadnárodními společnostmi, kde manažeři získávají množství různých bonusů.

Tučné odchodné

Jak vyplývá z Babišovy zprávy, např. manažeři České pošty mají ve smlouvách dvanáctiměsíční konkurenční doložku a odchodné ve výši dvojnásobku až šestinásobku průměrného měsíčního výdělku.

Naproti tomu vedoucí zaměstnanci ve firmách spadajících pod ministerstvo dopravy konkurenční doložky nemají a jejich odchodné se pohybuje ve výši šestinásobku průměrné měsíční mzdy.

Jaké jsou průměrné měsíční výdělky ve firmách, není jasné a zůstávají zahaleny tajemstvím. Jisté pouze je, že třeba průměrný roční příjem pětice manažerů České pošty je 4,7 miliónu Kč, o něco méně – 4,5 miliónu – připadá na manažery firem spadajících pod resort dopravy.

Nejvyšší suma 5,5 miliónu připadá na firmy pod Babišovým úřadem, ale ze zprávy není jasné, kterých společností se týká.

S kontrolami si hlavu nelámou

Babišova zpráva obsahuje pravidelnou každoroční kontrolu toho, zda některé firmy s majetkovou účastí státu nejsou až příliš štědré ke svým manažerům, pro které platí od roku 2010 pevná pravidla odměňování.

Vytvořila je poradenská firma někdejšího šéfa mladoboleslavské automobilky Vratislava Kulhánka, která stanovila rozpětí, v němž se mají odměny managementu pohybovat. Záměr tehdejší Fischerovy úřednické vlády pro schválení zásad byl jasný: snížit některé nepřiměřené příjmy manažerů a odbourat mnohamiliónové zlaté padáky.

Zásady se týkají vedoucích pracovníků např. Čepra, Mera, Českého aeroholdingu, Českých drah, ČD Carga, Lesů ČR, Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Leteckých opraven Malešice, Vojenského technického ústavu, Vojenských lesů a statků, České energetické přenosové soustavy či České pošty.

Jenže jak ukazují pravidelné kontroly, resorty si většinou s jejich plněním příliš těžkou hlavu nedělají, byť v některých firmách už ke snížení odměn došlo.

Průměrný roční příjem manažerů firem podle resortů
Finance: 5,5 mil. Kč u 23 pozic obsazených muži, u 3 pozic obsazených ženami 4,3 miliónu
Doprava: 17 pozic obsazených muži 4,5 miliónu Kč, 1 pozice obsazená ženou 4 milióny
Zemědělství: 7 pozic obsazených muži 3,7 miliónu
Obrana: 5 pozic obsazených muži 2,7 miliónu
Průmysl a obchod: 7 pozic obsazených muži 4,9 miliónu a u pozice obsazené ženou 5,5 miliónu
Vnitro: 5 pozic obsazených muži 4,7 miliónu
Zdroj: Zpráva ministerstva financí

Nesmyslné zásady

K podobnému závěru dospělo nyní Babišovo ministerstvo financí. „Vzhledem k neúplným informacím nelze objektivně vyhodnotit stav plnění zásad,“ konstatuje zpráva pro vládu. Babiš stejnou zprávu předkládal vládě už v červnu, tehdy kabinet vyjádřil nespokojenost s tím, že resorty nepředložily financím potřebné informace.

Prachařovo ministerstvo dopravy navíc upozornilo, že Kulhánkovy zásady odměňování byly poplatné době vzniku a dnes po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích je obtížné jim vyhovět, a vláda by je proto měla změnit.

S tím počítá i Babiš, který by měl vládě do poloviny příštího roku předložit aktualizované znění.

Zákon odkládá

Babišovi se nelíbí, že si stát na vypracování zásad odměňování v minulosti najal soukromou poradenskou firmu. „Ze své podnikatelské praxe mám dost poznatků na to, abych to mohl posoudit a navrhnout v rámci koalice, aniž by mi někdo radil,“ uvedl.

Sobotkova vláda už krátce po svém nástupu slibovala, jak zatočí s často přemrštěnými odměnami manažerů. Do svého legislativního plánu si dokonce vetkla úkol připravit do konce letošního roku zákon, který by výběr a odměňování manažerů ve státních a polostátních firmách definoval.

Nyní ale koalice od svého záměru couvla. „Dohodli jsme se na koaliční radě, že nejdřív, zhruba na jaře, vyhodnotíme fungování personálního výboru a pak si řekneme, zda potřebujeme ještě nějakou úpravu z hlediska zákona nebo vládního usnesení,“ potvrdil Právu premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Fungování vládního výboru pro personální nominace do polostátních firem si premiér prozatím pochvaluje. Jeho úkolem je vydávat doporučení jednotlivým ministrům pro obsazování funkcí právě ve firmách řízených jednotlivými resorty.