„ÚS obecně zdůraznil, že při posuzování neurčitého nebo jinak nejasného podání, které může být podáním zahajujícím řízení před soudem, jsou obecné soudy povinny volit postup vstřícnější k právu jednotlivce na soudní ochranu,“ konstatovala soudkyně Šimáčková s tím, že se může jednat o případ podání žaloby, odvolání nebo kasační stížnosti.

„Pokud soudy nepřistoupí k odstranění nejasností takového podání zákonem předvídajícím způsobem, pak je třeba, aby se při jeho posuzování přiklonily k takové interpretaci jeho obsahu, která vyznívá ve prospěch práva dotčeného jednotlivce na přístup k soudu,“ dodala mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

ÚS upozornil, že v případě, že by soudy k nejasným podáním zaujímaly přehnaně odmítavý přístup, dopustily by se porušení práva dotčených osob na spravedlivý proces.