„Lasery s parametry, které my tady vyvíjíme a stavíme, na trhu neexistují a nedají se nikde koupit. V žádné laboratoři na světě nejsou ani ve formě prototypů. Hlavním cílem projektu HiLASE je vyvíjení nové laserové technologie s průlomovými technickými parametry. Obecně lze říci, že tyto lasery jsou podstatně silnější, výkonnější, kompaktnější a stabilnější než zařízení, která jsou v současné době dostupná. Navíc nabízejí jednodušší údržbu,“ sdělil Mocek.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Rozpočet celého projektu činí 800 miliónů korun, 85 procent výdajů uvolnil do projektu Evropský fond pro regionální rozvoj. Zbylými 15 procenty se na financování projektu podílelo ministerstvo školství, jež poskytlo 120 miliónů korun.

HiLASE patří mezi takzvaná regionální vědeckovýzkumná centra. Podmínkou bylo, aby stavba vznikla mimo Prahu. Ohromné vědecké středisko proto vyrostlo v Dolních Břežanech a nyní láká největší mozkové kapacity z celého světa.

Laserové centrum HiLASE v Dolnich Břežanech

Laserové centrum HiLASE v Dolních Břežanech

FOTO: Michal Kvapil, Novinky

Vědecký tým tvoří 60 procent pracovníků centra. Většinou se jedná o špičkové zahraniční vědce s dlouholetými zkušenostmi z prestižních výzkumných institucí. Zbývající zaměstnanci jsou administrativní pracovníci a technická podpora, která doplňuje vědecký tým.

„Z toho výzkumného týmu je polovina cizinců z různých koutů světa. Jsou tu lidé z Japonska, Indie, Polska, Německa, Ruska, Jižní Koreje, Francie či Itálie,“ řekl Mocek.

V místních laboratořích se na vývoji laserů podílí i mnoho studentů a stážistů ze zahraničních i tuzemských univerzit. Valná většina z nich je z pražského ČVUT.

Unikátní stavba

Stavba laserového centra je velkým unikátem. Její základy se musely vyhloubit do mnohem větší hloubky, než je obvyklé, a následně zalít enormním množstvím betonu. Jakékoli vnější vibrace by mohly totiž přinést komplikace.

„Celé je navrženo tak, aby se tlumily jak staticky, tak dynamicky případné vibrace z okolí. Museli jsme zamezit tomu, aby nějaký náklaďák nebo auto přenášely vibrace na optické stoly, protože by to mohlo mít za následek, že by laserový svazek mohl cestovat. V našem případě i malinká změna optické dráhy v hodnotách několika desítek mikrometrů může být kritická a následky by mohly být fatální, protože by se mohly poškodit nějaké optické elementy,“ sdělil Mocek.