Pro dvě rodiny to nebyla novinka, s touto možností za nimi dorazil starosta již ve středu večer, když situaci v obci začal řešit krizový štáb. „Do penzionu asi nepůjdeme, využijeme domek známého, který tam dříve bydlel a půjčí nám jej,“ řekl Stanislav Dostál z evakuovaného domu, zatímco se balil. Nadšený není, ale se situací se smířil, svah se totiž viditelně hroutí hned za jeho dvorkem a přístřešek za domem už leží zborcený pod dvorem.

Evakuace postihla dva domy a sedm lidí. Její rozsah nemusí být konečný, zatím ale dalším domácnostem nebezpečí nehrozí. Evakuovaní jsou ze dvou domu, mezi kterými má od roku 1974 svůj dům i František Puc. Ten se stěhovat nemusí, svah pod jeho domem je stabilnější než u sousedů z obou stran. „Nás to teď minulo, na svahu pod domem rostou stromy a keře, které to zatím drží. Dobře ale vím, co to je sesuv, už jsme jich tu několik zažili. Řeka dnes teče o patnáct metrů blíž než v roce 1999,“ řekl Puc.

Řadu let, po které lidé ze zhruba dvacítky postižených domů přesvědčovali úřady, že situace potřebuje řešení, byl jejich mluvčím. Teď se měli dočkat nápravy, stavební firma převzala od září staveniště, kde má dojít k sanaci břehů a přeložce koryta. Než ale firma zahájila práce, bylo nutné odpouštění novomlýnských jezer. Po zvýšení průtoku nastaly další problémy se svahem.

Stanislav Dostál se balí, evakuace jej přinutila opustit domov.

Rodina, která musela opustit domov.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

„Oznámili mi to lidé ve středu ráno a já jsem hned informoval i hejtmana,“ řekl starosta Jiří Osička (nez.). Krizový štáb začal situaci řešit, stav nebezpečí platí pro Bulhary od středečního večera. Plán řešení předpokládal stabilizaci místa násypem kamene shora. „Přes noc pracovali odborníci a našli jiné technické řešení, než o kterém jsme uvažovali včera. Experti navrhují postup, kterým by se odebírala zemina ze spodní, nikoliv horní strany svahu,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Do místa práce se dá dostat ze spodní strany. Ovšem za cenu vstupu na cizí pozemky, což ale umožňuje vyhlášený stav nebezpečí.

Problémy mají čtyři obce

Na Břeclavsku jsou problémová místa v katastru čtyř obcí. Nejlépe na tom je Strachotín, kde se daří nebezpečný svah odbagrovávat a lidé by se měli v nejbližších dnech vrátit domů. O další potíže se dělí Dolní Věstonice a Pavlov. Přímo v Dolních Věstonicích bylo nutné odbagrovat kus svahu u cesty poblíž vinných sklepů, přístup k nim byl ale znovu obnoven.

Sesuv svahů nad silnicí do Pavlova a další, při němž na kemp pod cestou spadl kus svahu až po asfalt, vedl k uzavření silnice mezi oběma obcemi, prozatím do konce roku. Třetím problémem je sesuv ve vinicích nad uzavřenou cestou. Poslední a nejnovější je právě sesuv svahu v Bulharech. Ten je součástí patnáct let trvajícího ukrajování břehů Dyje velkou vodou.