Změna se týká ministerstva zdravotnictví, Českého telekomunikačního úřadu, ministerstva životního prostředí nebo státního dluhu. Zároveň zákon počítá s navýšením příjmů u ministerstva financí o dvě miliardy korun. Peníze by MF mělo získat zpět od investiční společnosti Akro, která je vysoudila za nesprávný úřední postup Finančně analytického útvaru v souvislosti s kauzou CS Fondů.

Následně by dvě miliardy korun měl jako dotaci získat Státní fond dopravní infrastruktury na spolufinancování Operačního programu Doprava. Tím by podle MF mělo dojít ke snížení nedostatku peněz v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v příštím roce. Zatím chybí podle důvodové zprávy SFDI 9,5 miliardy korun na kofinancování projektů z evropských fondů.

Vyšší příjmy pro resort zdravotnictví

V případě ministerstva zdravotnictví se zvyšují příjmy o 700 miliónů korun v souvislosti se splátkou finanční pomoci poskytnuté Všeobecné zdravotní pojišťovně v roce 2013. V případě Českého telekomunikačního úřadu se snižují jeho příjmy o 1,47 miliardy korun. Důvodem je nižší než vládou schválený výnos z aukce kmitočtů, ten státu vynesl 8,5 miliardy korun. Původně návrh počítal s deseti miliardami korun.

U ministerstva životního prostředí se příjmy snižují o 300 miliónů korun a výdaje o 150 miliónů korun. Důvodem nižších příjmů je především odklad prodeje emisních povolenek. Ten měl vynést letos 1,8 miliardy korun, nakonec to bude 1,5 miliardy korun. "Hlavní změnou pro rok 2014 je, že se 18 122 802 povolenek ČR, které měly být dány v roce 2014 k dražbě, přesune do let 2019 a 2020," uvádí materiál.

Snížení státního dluhu

V případě státního dluhu chce MF snížit výdaje o 920 miliónů korun. Zároveň upozornilo, že peníze z této kapitoly využije také na filmové pobídky pro ministerstvo kultury za 0,3 miliardy korun a zhruba 2,5 miliardy na pokrytí dotace ztrát z podpořeného financování České exportní banky. "Státní dluh by se po schválení novely a realizaci schválených i plánovaných rozpočtových opatření nacházel na úrovni 61,7 miliardy korun," uvedl materiál. To je podle MF v souladu s odhadem potřebných výdajů. Schválený rozpočet počítá u dluhu s výdaji 65,8 miliardy korun.

Ministr financí Andrej Babiš nedávno uvedl, že schodek letošního rozpočtu by mohl být díky lepšímu výběru daní nakonec 90 miliard korun.