Záměr ministerstva je zřejmý: využít dobrovolníky k dozorování pořádku, osvětě mezi školáky či seniory, při rozsáhlejších pátracích akcích či při pořádní kulturních a sportovních podniků.

Podle Chovancových představ by se jednalo o nehonorovanou činnost, kterou by asistenti vykonávali  ve volném čase. Podle LN by ideálními asistenty mohli být například policejní veteráni, čemuž však jejich koordinátor Karel Vondráček příliš nevěří a poukazuje na nulové finanční ohodnocení i absenci právní ochrany asistentů.

Pro mnoho lidí by zároveň asistenci synonymem Pomocné stráže VB, v jejíchž řadách za minulého režimu působili angažovaní a ideově uvědomělí občané, pro něž se kvůli zkratce PS VB, již měli na pásce na rukávu, používalo i pejorativní označení „Pitomec Stojící Vedle Blbce”.

Zprofanovaná funkce, varuje ODS

Jako paralelu s Pomocnou stráží VB vnímá ministrův nápad i někdejší hejtman a expert ODS na oblast vnitra Evžen Tošenovský.

„Než abychom zvyšovali profesionalitu bezpečnostních systémů, tak se vracíme k silně zprofanované funkci pomocníků VB. Tento systém měl přece hluboký ideový komunistický podtext nedůvěry a donášení lidí. Toto nemělo nic společného se systémy aktivity občanů v západních zemích, a proto nelze používat srovnání s nimi,” uvedl v reakci na Chovancův záměr a dodal, že k „dokonalosti” návrhu chybí snad jen to, „aby výběrem kandidátů byly pověřeny uliční buňky sociální demokracie”.