Odhalila tak v poslední době dvě stě tisíc potenciálních neplatičů. Kdyby se potvrdilo, že jsou všichni neplatiči, měsíčně by to ČT přineslo 27 miliónů, za rok 324 miliónů korun.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Ale v poslední době se kvůli tomu roztrhl pytel s nesouhlasnými reakcemi lidí, kteří obdrželi od České televize dopis, v němž je vyzývá k uhrazení poplatků, protože je našli v portfoliu klientů dodavatele elektrické energie.

Každý odběratel je poplatník

I když je to pro mnohé překvapením, Česká televize má skutečně podle zákona 348/2005 Sb. právo žádat databáze klientů energetických společností. „Tvůrci tohoto zákona vymysleli, že každý dodavatel elektrické energie musí na požádání vydat České televizi databázi svých klientů,“ potvrzuje Petr Holubec, mluvčí Pražské energetiky (PRE).

„Nás Česká televize oslovila letos v únoru, my jsme jim informace podle zákona poskytli, a co vím, tak stejně tak učinili i další velcí dodavatelé elektřiny. A je možné, že nyní neplatiče obesílají a ti se trochu překvapeně ozývají,“ řekl Právu Holubec. Na dodavatele se totiž následně obrací roztrpčení zákazníci.

„Vím i o případu jednoho pána, který však byl zákazníkem jiné společnosti, po němž chtěla televize poplatky kvůli tomu, že má elektřinu zavedenou na chatě,“ uvedl mluvčí PRE.

Náklady na zhotovení a zaslání této databáze dodavatelům energie uhradí sama Česká televize. Ale vyplatí se jí to. Jen v této poslední vlně odhalila dvě stě tisíc potenciálních neplatičů.

Neetické jednání televize

„Kontroly provádíme průběžně. I když tento kontinuální proces v určitých etapách kulminuje širším oslovením adresátů, kterých v tomto případě bylo zhruba dvě stě tisíc. Efektivitu této vlny oslovení budeme teprve vyhodnocovat,“ sdělila redakci Práva mluvčí ČT Alžběta Plívová.

Přestože má ČT ke svému postupu oporu v zákoně, lidé takto oslovení poukazují na etické hledisko jednání televize.

„Po pravdě jsem se domníval, že to, že každá osoba, jež je odběratelem elektrické energie, by měla být automaticky poplatníkem, bylo při tvorbě zákona jen v rovině diskusí. Ale pokud to tak v zákoně skutečně stojí, považuji to za neetické. Česká televize si to tak výrazně zjednodušila,“ řekl advokát Jan Černý.

„Rovněž nahlížení do databáze společností a poskytování údajů jejich klientů je ke zvážení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ),“ dodal Černý. Tam by však případně stěžovatelé neuspěli.

Zatím žádná stížnost

„Na Úřad pro ochranu osobních údajů se nikdo se stížností na postup rozesílání dopisu Českou televizí neobrátil,“ sdělila Právu mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková.
„Kdyby taková situace nastala, úřad by odpovídal, že postup České televize je plně v souladu s platným zákonem,“ dodala Štěpánková.

„ČT je primárně financována formou koncesionářských poplatků, které jí umožňují plnit co nejlépe veřejnou službu. Na základě zákona má možnost ty odběratele elektrické energie, které nenalezla v evidenci poplatníků televizního poplatku, oslovit a požádat je o upřesnění daného stavu,“ říká mluvčí Plívová.

„Jestliže je fyzická nebo právnická osoba odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy,“ citovala mluvčí ČT ze zákona.