Senát v čele se soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem se postavil na stranu Sdružení pro ochranu krajiny z Mladoboleslavska, které bojovalo za ochranu přírodního parku Čížovka. Žalobou napadlo územní plán jedné z blízkých obcí s tím, že hrozí zástavba parku. Soudy ale žalobu smetly ze stolu s tím, že sdružení nemůže takovou žalobu podat.

Podle ÚS ale spolky mají možnost podat takovou žalobu zpravidla tehdy, když sídlí v lokalitě dotčené územním plánem nebo tam členové sdružení vlastní nemovitosti. „Občanská sdružení jsou významným a navýsost demokratickým prvkem občanské společnosti. Není korektní odsoudit spolek k neformální, potřebná oprávnění postrádající roli při prosazování jeho zájmů,“ napsali soudci do odůvodnění.

Podle ÚS by bylo absurdní, kdyby vlastník pozemku nemohl podat návrh na zrušení územního plánu jen proto, že se sdružil s dalšími obyvateli téže obce a postupují společně. „Skutečnost, že občan dá přednost prosazování svého zájmu formou sdružení se s jinými občany, nelze přičítat k jeho tíži,“ konstatoval David. Soudci ale jedním dechem dodali, že je na každém rozumně uvažujícím soudci, aby posoudil, zda je spolek skutečně oprávněn k účasti na sporu.