Pracoviště bude sloužit především v misích, kde se počítá s početnějším nasazením cvičených psů, ale i tam, kde to bude třeba pro diagnostiku a vyšetřování nebezpečných nákaz.

„Vývoj pracoviště trval čtyři roky a stál bezmála patnáct miliónů. Zařízení bude použito nejenom v zahraničních misích české armády, ale například i ve prospěch integrovaného záchranného systému při řešení krizových situací veterinárního charakteru, jak jsme si už bohužel mohli vyzkoušet při likvidaci následků povodní v letech 1997 a 2002 nebo při likvidaci ohnisek ptačí chřipky ve východních Čechách v roce 2010,“ uvedl ředitel vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně Vladimír Žákovčík.

Pracoviště polní nemocnice se skládá ze speciálního kontejneru a navazujícího stanového přístřešku. Součástí je operační stůl, který slouží pro všechny druhy veterinárních zákroků.