Obec je podle verdiktu soudu oprávněna stanovit zákaz některých druhů prodeje. „Ústavní soud konstatoval, že pochůzkovým a podomním prodejem zboží nebo poskytováním služeb se nevyčerpávají druhy uvedené podnikatelské činnosti prováděné mimo provozovnu v obci, neboť tato činnost může být nadále provozována jiným způsobem, zejména formou stánkového prodeje,“ prohlásila mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Soudci upozornili, že záměrem napadené vyhlášky bylo zamezit jednání, které narušuje veřejný pořádek a obtěžuje obyvatele. „Ačkoli nemusí obyvatelé na oslovení nebo nabídku nijak reagovat, je zřejmé, že se mohou opakovaně dostávat do situací, kdy se nebudou moci komunikaci s prodávajícím vyhnout nebo budou stavěni do pozice, kdy musí sami zdůvodňovat, z jakého důvodu nemají o nabízené zboží nebo služby zájem,“ vysvětlil soudce zpravodaj Pavel Rychetský. „Opodstatněnost takovéto regulace lze obzvlášť předpokládat v lázeňském městě, jež je navštěvováno za účelem léčení a odpočinku,“ dodal Rychetský.

Verdikt neplatí automaticky

Soudci ale jedním dechem dodali, že jejich verdikt v tomto konkrétním případě neznamená, že jakákoliv obec může automaticky na celém svém území pochůzkový a podomní prodej zakázat.

„Pokud by se jednalo o obec, jejíž obyvatelé žijí roztroušeni na větším území, mohou být naopak právě uvedené druhy prodeje zboží a poskytování služeb nezbytné k tomu, aby tato činnost mohla být mimo provozovnu smysluplně provozována. V případě města Františkovy Lázně však podle názoru ÚS takováto specifika dána zjevně nejsou,“ zakončil Rychetský.