Kontroloři prověřovali závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu týkající se ministerstva, účetní závěrku a finanční výkazy. "Účetnictví MMR nebylo v roce 2012 správné ani úplné. Ministerstvo totiž například nevykázalo zálohy na transfery ve výši 14,7 miliardy," sdělila Málková.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Transferové platby jsou například výplaty dávek a důchodů a u MMR předfinancování evropských dotací. Právě v případě transferů jsou ale podle NKÚ účetní předpisy nejednoznačné. "Předpisy lze vykládat různými způsoby. Různé výklady pak mohou vést k významně odlišnému zobrazení skutečností v účetní závěrce," uvedla mluvčí kontrolorů.

Fakticky žádné peníze nechybí, brání se resort

"Většina nesprávností vznikla rozdílným výkladem způsobu zaúčtování transferů peněz z Evropské unie na straně MMR a na straně NKÚ, kdy sám NKÚ tento rozdílný výklad připouští. Ministerstvo není tvůrcem těchto předpisů, proto požádalo o závazný výklad ministerstvo financí," sdělila mluvčí ministerstva Radka Burketová.

"Z věcného hlediska veškeré finanční toky účetnictvím prošly, byly jím zachyceny a mohou v něm být do haléře dohledány," uvedla.

Špatně vyúčtovaný dlouhodobý majetek  

"NKÚ nejednoznačnost účetních předpisů opakovaně kritizoval v několika předchozích kontrolách," doplnila. Kontrolní úřad ovšem ve zprávě o výsledcích prověrky zároveň upozornil, že chyby MMR mnohonásobně překročily stanovenou hladinu významnosti.

Ministerstvo v roce 2012 nesprávně vyúčtovalo například dlouhodobý majetek. Úřad odhalil i neúplnost účtů o bezúplatně nabytých licencích k informačním systémům Monit a Benefit nebo o odpisech majetku.

"Kontroloři také zjistili, že ministerstvo porušilo rozpočtovou kázeň, když pod záštitou ministra poskytlo 3,2 miliónu korun občanským sdružením, obcím, obchodním společnostem a jedné obecně prospěšné společnosti. Ministerstvo přitom podle platných právních předpisů takto peníze poskytnout vůbec nemůže. NKÚ toto porušení rozpočtové kázně nahlásil příslušnému finančnímu úřadu," oznámila mluvčí kontrolorů.