„Podmínky využívání pracovní e-mailové pošty musejí být nastaveny předem. Je to otázka nastavení míry vstupu zaměstnavatele do schránky zaměstnance,“ uvedla na tiskové konferenci ve Sněmovně Šabatová.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Šabatová kvůli tomu navrhuje změnit zákon o inspekci práce.

Exekuce i dávky

Šabatová celkem poslancům doporučuje změnit deset zákonů.

Jedná se například o to umožnit kolizním opatrovníkům  nezletilých dětí, aby mohli nahlížet do spisů vedených orgány sociálněprávní ochrany dětí, či o zastavení exekučního odebírání veškerých příjmů dlužníků.

Kromě toho Šabatová poslancům doporučuje, aby zákon o pomoci v hmotné nouzi novelizovali tak, aby měl Úřad práce povinnost vydávat rozhodnutí i tehdy, když žádosti vyhoví pouze částečně.

„Žadatel v tuto chvíli nemá možnost zjistit, jak úřad jeho žádost posuzoval, co bylo důvodem pouze částečného vyhovění,“ zdůraznila Šabatová.

Dále žádá, aby provozovatelé malých slunečních elektráren měli nárok na podporu v nezaměstnanosti a aby se pro účely dávek posuzoval jejich skutečný příjem z provozu elektrárny. "Dnes nemají provozovatelé sebemenších fotovoltaických elektráren nárok na podporu ani dávky, když jsou nezaměstnaní," zdůvodnila Šabatová.