Řízení a kontrolu programu a schvalování dotací mají na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest. Podle NKÚ významně chybovaly například v hodnocení projektů. "Nestanovily jasná pravidla pro to, kdy může projektový manažer dát opačné doporučení, než jaké předtím dali externí hodnotitelé," uvedl úřad.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Právě projektový manažer připravuje podklady pro hodnotitelskou komisi, která na jejich základě doporučuje, zda má projekt podporu získat, či nikoli. Další závažné chyby kontroloři našli v nastavení a fungování kontrolního systému. Ministerstvo a CzechInvest podle nich neodhalily při svých kontrolách u příjemců podpor nedostatky především v oblasti výběrových řízení, které měl kontrolní systém zachytit. NKÚ ho proto vyhodnotil jen jako částečně účinný.

Při kontrole konkrétních projektů objevili kontroloři chyby právě ve výběrových řízeních a odhalili několik případů, kdy si příjemci dotací nechali proplatit výdaje, na jejichž úhradu neměli právo. Někteří příjemci podpor také předkládali doklady, které byly v rozporu se skutečností.

Dluhy na pojištění  

Například společnosti Technistone byla podle NKÚ proplacena dotace přes 50 miliónů korun na stavbu zařízení na výrobu nově vyvinutých výrobků. Firma ale v rámci jedné zakázky například nevymezila v zadávací dokumentaci dostatečně předmět zakázky a nevyloučila z výběrového řízení uchazeče, kteří nesplnili základní kvalifikační předpoklady. V rámci projektu firma také předložila čestné prohlášení o bezdlužnosti, přestože v té době měla nedoplatky u zdravotních pojišťoven.

Společnost Ferrit zase požádala o proplacení výdajů za nákup pozemku, který s daným projektem vůbec nesouvisel, uvedl NKÚ. Společnost Elmarco pak podle úřadu koupila za dotace laminační stroj, přestože jeho nákup nebyl uveden v projektové žádosti, a naopak nekoupila jiné zařízení, které do projektové žádosti nechala dodatečně zařadit s tím, že bez něj nelze projekt dokončit. Této společnosti byly v rámci jednoho projektu rovněž proplaceny náklady na projektovou dokumentaci k budově, kterou firma nepostavila.

Výhrady k fungování programu má i Evropská komise, která do operačního programu Podnikání a inovace zaslala na roky 2007 až 2013 téměř 101 miliard korun. Do konce loňského roku bylo příjemcům proplaceno 55,6 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že se pochybnosti EK dosud nepodařilo vyřešit, hrozí, že Česko nestihne prostředky z evropských fondů vyčerpat.