Zeman v první řadě pochválil hnutí starostů za úspěch s nově nastaveným rozpočtovým určením daní, které přineslo více peněz menším obcím. „Jak projíždím kraji a setkávám se se starosty obcí, tak všichni tuto redistribuci hodnotí kladně,“ uvedl.

V návaznosti na to připomněl, že se blíží nové plánovací období Evropské unie a nastane boj o peníze, ale především o to, kdo bude evropské dotace spravovat a rozdělovat. A bude hrozit korupční jednání, zdůraznil.

„Mluvil jsem už o tom s představiteli svazu měst a obcí a došli jsme k jednoznačnému závěru, že dalším krokem po již provedeném změněném rozpočtovém určení daní by měla být taková alokace evropských peněz, které by se přímo dostaly k městům a obcím,“ napověděl Zeman.

Neefektivní alokace od krajů

Vyjádřil své pochybnosti nad tím, zda jsou kraje efektivním alokátorem peněz, a ilustroval to na dvou regionech: Středočeském kraji, nechvalně proslulém kauzou exhejtmana Davida Ratha, a Ústeckém kraji, kde byly problémy s operačním programem ROP Severozápad. „Kde někdo je ve vězení, kde někdo je ve vyšetřovací vazbě, ale kde v každém případě evidentně proběhly kriminální činy,“ uvedl.

Řekl také, že má pocit, že „všichni s naprostou lhostejností sledujeme, jak z naší země unikají ne miliardy, ale desítky miliard, které jsou vraceny zpátky do Bruselu“. Přitom by podle Zemana bylo mnohem efektivnější, kdyby o rozdělování evropských peněz rozhodovaly obce.

„Důležité je, že ve vašem případě budou tyto peníze pod kontrolou občanů. Protože není náhodou, že právě komunální zastupitelstva mají daleko nejvyšší důvěru občanů a až daleko za nimi jsou zastupitelstva krajská a někde úplně blízko dna se krčí parlament,“ prohlásil.

Malá hnutí nejsou nepřirozená

Prezident také uvedl, že je odpůrcem teze, že nová hnutí na politické scéně jsou čímsi nepřirozeným či amorfním, jen proto že je nelze zařadit na klasické levostředé škále. Naopak podle něj mohou tato uskupení pomoci k očištění a obrození standardních stran.

„Tyto strany zlenivěly, tyto strany zkmotrovaly, často nebyly schopny nalézt a nabídnout ani výrazné osobnosti, ani atraktivní a přitom splnitelný program,“ uvedl a použil přirovnání, podle kterého se malé strany zapíchly jako ostruhy do těla koně, míněno standardních politických stran. Podle něj by bylo dobré, aby se i za předpokladu, „že by kůň trochu krvácel, strany vzpamatovaly a vstoupily do rovnoprávné soutěže s těmito uskupeními”.