„Ano, odvolal jsem pana Ježe a jmenoval jsem pana Rychtaříka. Obměna byla z věkových důvodů, pan Jež se už blíží důchodovému věku, pan Rychtařík je výrazně mladší,“ potvrdil ve středu Mládek.

„Je to člověk z firmy, ředitel jednoho ze závodů Diama,“ přiblížil dále Mládek.

V tiskové zprávě ministerstva průmyslu a obchodu, kde není výměna zdůvodněna, Mládek pouze poděkoval Ježovi za dosavadní spolupráci. „Děkuji panu Ježovi za téměř čtrnáctiletou práci, kterou ve vedení podniku udělal," cituje materiál ministra.

Možné porušení zákona ministerstvo nekomentovalo

Na dotaz Novinek, zda nepovažuje odvolání ředitele kvůli věku za porušení antidiskriminačního zákona, mluvčí resortu Filip Matys pouze odkázal na předchozí vyjádření.

Antidiskriminační zákon §2, odst. 3
Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.
zdroj: MPSV

Státní podnik Diamo realizuje vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. Jež byl ředitelem společnosti od července 2000.