Z generace, která jako první vytáčela ještě z telefonních budek linku 116 111, jsou nyní dospělí. Na Linku bezpečí se obracejí děti a studenti do 26 let už od roku 1994, každý den v roce, nonstop, vždy zdarma a anonymně. V posledních letech přibyl ještě chat, e-mailové poradenství a rodičovská linka první pomoci.

Dvacátý rok své existence se však Linka bezpečí ocitla v nebezpečí. „Od roku 2014 se v omezeném provozu denně dovolá na linku v průměru 526 dětí. Na rozdíl od období let 2009 až 2013, kdy naši konzultanti vyřídili 669 hovorů, se tak průměrně dovolá až o čtvrtinu méně dětí,“ přiznal ředitel linky Schinko.

Linka bezpečí získává státní dotace, ty však tvoří jen třetinu celoročního rozpočtu, který je letos 19,5 miliónu korun. Služby spojené s voláním zajišťuje a financuje Telefónica O2, zbytek linka dostává od firem a dárců. Letos se přísun peněz zadrhl a v důsledku toho tento rok ze dvou telefonních centrál běží jen jedna a místo sedmi operátorů zvedají během dne telefony jen čtyři.

 Sbírka na pomoc
„Abychom mohli fungovat standardně, je naší potřebou a přáním získat pět miliónů korun. Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku. Ta by nám měla pomoci, aby se situace zlepšila a děti se mohly dovolat včas. Lidé mohou poslat finanční pomoc na účet 3856680/0300 nebo zaslat i DMS. Tu ve tvaru DMS LINKABEZPECI na číslo 87 777,“ prosí případné dárce ředitel linky

Podle údajů mobilního operátora Telefónica O2 volají děti na Linku bezpečí nejčastěji z Jihomoravského kraje (18 %). Loni se odtud dovolalo 4625 dětí. Na dalších místech jsou Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Necelých šest procent hovorů přišlo z Prahy, nejméně pak z Karlovarského kraje. Nejčastějšími volajícími jsou dívky mezi 13 a 15 lety.

Kvůli vztahům s vrstevníky volají nejčastěji děti ve věku 10 až 12 let. Strach z nepochopení, rodinné vztahy a šikanu nejvíce řeší volající mezi 12. a 15. rokem. Starší se pak na konzultanty, kterých pracuje na Lince bezpečí sto, obracejí s úzkostmi, depresemi, sebevražednými myšlenkami a sebepoškozováním.

Pro záchranu života 

I když primárně má linka pomáhat s drobnými problémy a působit preventivně, průměrně jednou týdně řeší případ dítěte, které je v akutním ohrožení života. Loni sáhli operátoři k intervenci celkem 69krát.

„Pokud je dítě v přímém ohrožení života, řešíme to hned. Tedy je-li tyran v bytě a dítě je třeba na útěku, nebo je to večer, okamžitě kontaktujeme sociální pracovnice v místě bydliště. Ty můžeme s dítětem spojit a ony se domluví, kde se potkají nebo zda ho vyzvednou,“ vysvětlil vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský.

„Když jde o pokusy o sebevraždu, voláme záchranáře. Dítě v takovou chvíli musí vystoupit z anonymity, pokud mu to třeba zdravotní stav neumožňuje, kontaktujeme policii, která spolu s operátorem vyhledá místo, kde ohrožené dítě je,“ dodal.