Společnost Grandhotel Evropa Praha, a. s., dluží podle navrhovatele, kotelníka, zaměstnancům mzdy za dva až tři měsíce plus odstupné.

Další pohledávky neuhradila desítkám věřitelů, mezi nimiž jsou i další zaměstnanci, které muž rovněž označil. Mezi věřiteli je dokonce i Magistrát hlavního města Prahy, kterému společnost dluží necelých 700 tisíc korun.

Kotelník udělal chybu

Právě u výčtu dalších věřitelů ale udělal bývalý kotelník podle soudu chybu. "Navrhovatel sice označil další jemu známé věřitele, ale nedostatečně, když neuvedl splatnost," uvedl v rozhodnutí soud. Nemohl tak posoudit, zda má dlužník další peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti. "Dále navrhovatel neuvedl žádné skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že dlužník není schopen hradit své závazky, a zda dlužníka k úhradě svých pohledávek vyzýval," uvádí se dále v soudním rozhodnutí.

Soud proto insolvenční návrh odmítl jako neúplný a nejasný. Bývalý kotelník má nyní patnáctidenní lhůtu pro odvolání.

Hotelu, který je v rekonstrukci, se soudní pře nijak netýká, majitel ukončil se společností Grandhotel Evropa Praha, a. s., smlouvu již vloni na podzim pro neplacení nájmu.