TOP 09 proto podle místopředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska bude prosazovat, aby šlo víc peněz na vědu a výzkum a také na pomoc obcím kolem velkých měst, které nemají peníze na výstavbu škol pro rychle vzrůstající populaci.

„Ve výdajích chce vláda utratit na dluh o 24 miliard víc, než bylo stanoveno závaznými limity v červnu 2013,“ uvedl Kalousek. Dodal, že i přes tento růst dojde k poklesu peněz na podporu výzkumu.

Podle Kalouska se jim již v rozpočtovém výboru podařilo prosadit návrh na určení prostředků pro podporu výstavby škol ve venkovských lokalitách kolem velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), kde prudce roste počet dětí a kapacita základních škol nestačí.

„Tyto obce přitom nejsou schopny samy zajistit dostatečnou kapacitu základních škol vlastními prostředky. Je v zájmu celé společnosti dotčené obce v této prioritě podpořit z centrálních zdrojů,“ uvedl Kalousek.